BIENVENUE - BIENVENIDO

Każdego nauczymy francuskiego i hiszpańskiego